Viola

11.10.1878 – 13.01.1944

Viola (īstajā vārdā Minna Leontīne Blaua, 1878 –1944) – aktrise un dzejniece. Dzimusi saimnieku ģimenē Taurupes pagasta "Purgaiļos". Mācījusies Rīgas Latviešu labdarības biedrības meiteņu skolā un Šterna dramatiskajos kursos Berlīnē. Strādājusi par skolotāju Āraišos. Bijusi aktrise Vācijā (Berlīnes un Hamburgas teātros), vēlāk dzīvojusi tēva mājās Taurupē. 1. pasaules kara laikā strādājusi par slimnieku kopēju Valkas Sarkanā Krusta organizācijā. Pirmā publikācija – dzejolis "Kad bērns vēl biju – reiz naktī" laikraksta "Mājas Viesis" literārajā pielikumā 1897.6.VIII. Dzejas centrā galvenokārt traģiskas mīlestības jūtas, vientulības un sāpju motīvi. Vienīgais dzejoļu krājums "Sāpju varā" (1934). Izdarījusi pašnāvību.

Dzimšanas laiks/vieta

11.10.1878
Taurupes pagasts
Dzimusi Taurupes pagasta "Purgaiļos".

Miršanas laiks/vieta

13.01.1944

Personiska informācija

Baigajā gadā 3 Violas brāļi – visi virsnieki un Lāčplēša kara ordeņa saņēmēji – izsūtīti uz Sibīriju.

Profesionālā darbība

Viena no pirmajām latviešu aktrisēm, kas darbojusies Vācijā, uz Berlīnes un Hamburgas skatuvēm.
1897: pirmā publikācija – dzejolis "Kad bērns vēl biju – reiz naktī" laikraksta "Mājas Viesis" literārajā pielikumā (6. augustā).

Citātu galerija

Dzejnieci dievi veltījuši ar to bagātāko balvu, ko sievietei var dot — mīlestībā pārplūstošo sirdi. Un šī mīlestības sajūta, apvaldīta un karsta, ir tā, kas virmo caur Violas dzejas vienkāršām rindām, saista tās lasītāju, un izlasījušam liek atzīties — tā ir dzeja! Tiesa, Violas dzejoļos ir kas no vecmodīgās romantikas, bet tomēr vēl kaut kas, kas viņas rindas dara dzīvas arī tagadnes lasītājam. Dzejniece rakstījusi tikai to, ko viņa jutusi, tas ir viņas attaisnojums, nemeklēdama un negudrodama par formu, apzinādamās, ka lirika ir — jūtu dzeja.

Līgotņu Jēkabs. Jaunas dzejas. Burtnieks, Nr. 3 (01.03.1934)

Violas dzejoļi nav nevienā žurnālā, bet Zvārguļu Edvarda antoloģijā "Dzejas Pūrs", "Jaunās Ražas" 111 un IV sējumā un Zvārguļu almanachā "Burtnieks". — Dzejniece sākusi dzejot diezgan agri. Paegļu Mārtiņš savā Treumaņa-Zvārguļa biogrāfijā stāsta, ka Tr. kādai redakcijai (varbūt "Balt. Vēstn."?) iesūtītos dzejoļus caurskatīdams, atdūries uz dažiem, Violas vārdu parakstītiem. Bijuši gan ilgi gulējuši redakcijas plauktā, pat sadzeltējuši. Treumanis un īpaši Paegļu Mārtiņš sajūsminās par jauno dzejnieci un abi aizraksta viņai. Tad nu pirmie viņas iespiestie dzejoļi nāk tūliņ antoloģijā — "Dzejas Pūrā" (1897.). 18—19 gadu vecās jaunavas dzejoļi pārsteidz ar to, ka tur jau tik daudz sāpju un traģisma. Turklāt šis traģisms īsts, izjusts. Vēl spilgtāk viņš parādās mazliet vēlāk "Jaunās Ražas" (111 un IV) dzejoļos. Dzejniece lūdz, lai mirušā māsa viņai ļauj brīdi atpūsties pie sava kapa; dzejniece nogurusi; dzīve gan var sniegt dažādas zāles sāpju satriektām sirdīm, bet tikai vēsās, valganās smiltis spēs uz mūžu apslāpēt visdziļākās, kaislākās sāpes. [..] Almanachā "Burtnieks" tikai viens dzejolis "Baltās puķes", varbūt, Violas labākais, izjustākais. "Ai, manas baltās vientuļās puķes — Jūs vientuļās dvēseles ilgu trīsas, Pasaulei slēdzaties cieti!" Dzejniece uzsauc un tā arī notiek. Cik noprotams, viņa almanachā redaktoram un savam pirmajam pabalstītājam Treumanim ziņojusi, ka vairs nedzejos. [..] Dzejniece tomēr klusēja līdz 1907. g. Tad viņa atkal kļuva redzama. Šai gadā (un 1909.) viņa parādījās kā aktrise. Mākslinieces karjēru nodibinājusi uz kādas skatuves ārzemēs, viņa viesojās Rīgas Latv. teātrī (vēlāk Interimteātrī), uzstādamās Aspazijas Mirdzas, Šillera Luīzes Millers u. c. lomās. Šai laikā vēl parādījās pāris Violas dzejoļu ("M. V." lit. pielik. 1907. un "Saimnieču un Zelteņu kalendārā" 1908. g.). Bet tad nebija vairs nekas dzirdams ne par dzejnieci Violu, ne aktrisi Leontīni Blau'u. Tagad viņa dzīvo lauku mājās (Taurupes pag., Purgaiļos) un vada saimniecību. Kas zina, kādas mīklas glabā sevī šis mūžs visos savos uz dažādām pusēm staigātos ceļos? — Vieglas, gaišas pēdas latviešu dzejā šī balto sāpju puķu dziesminiece tomēr atstājusi.

Pēteris Ērmanis. Tie, kam nav grāmatu. Burtnieks, Nr. 12, 1933.

Dzimtais vārds

Minna Leontīne Blaua

Darbavieta

Apglabāts

Taurupe
Līču kapi