Paulīne Stabuša

2 bildes

25.09.1861 – 18.02.1937

Paulīne Stabuša (1861–1937) – skolotāja. 1899. gadā darbu uzsāka Paulīnes Stabušas trešās kategorijas meiteņu skola, kas 1901. gadā tika pārveidota par otrās kategorijas mācību iestādi, bet 1907. gadā ieguva privātās ģimnāzijas nosaukumu.

Dzimšanas laiks/vieta

25.09.1861
Bauskas novads

Miršanas laiks/vieta

18.02.1937
Rīga

Citātu galerija

"Lai apmierinātu latvju sievietes izglītības centienus, Rīgā latviešu pedagogi entuziasti Natālija Draudziņa, Voldemārs Maldonis, Anna Rūmane-Ķeniņa, Paulīne Stabuša un Marija Rogule-Beķere nodibināja privātās augstākās vidējā tipa skolas. (..) 1899. g. darbu uzsāka Paulīnes Stabušas trešās kategorijas meiteņu skola. 1901. g. to pārveidoja par otrās kategorijas mācību iestādi, 1907. g. tā ieguva privātās ģimnāzijas nosaukumu."

Grosvalds, Ilgars. Latvijas sievietes izglītībā un zinātnē (1860–1944). Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa. Sociālās un humanitārās zinātnes, Nr. 2 (71). Rīga: 2017, 14.–27. lpp.

Nodarbes