Monika Hunniusa

2 bildes

02.07.1858 – 30.12.1934

Monika Adele Elizabete Hunniusa (Hunnius,
1858–1934) – dziedātāja, pedagoģe, memuāriste. Bērnību pavadīja vecāku
mājās, kur mācījās pie Matildes Hainas, vēlāk mācījās pie J.
Štokhauzena Frankfurtē pie Mainas, Vācijā (1882–1884). Kā kamerdziedātāja
debitēja Karlsrūē ar R. Šūmaņa un J. Brāmsa dziesmām. Pēc atgriešanās
Rīgā 1884 bija dziedāšanas skolotāja, kopā ar baltiešu dziedāju R. fon
Curmīlenu rīkoja vasaras vokālos kursus Vīlandē un Neihoizerē pie
bijušās Kēningsbergas. No 1900. līdz 1910. gadam pasniedza RSMS (epizodiski arī 1918–1919), draudzējusies ar pianistu Hansu Šmitu. Bija biedrības Crescendo prezidente. No 1919. līdz 1923. gadam dzīvoja Vācijā, Švarcvaldē, pēc tam atkal Rīgā. Sarakstīja vairākas atmiņu grāmatas.

Dzimšanas laiks/vieta

02.07.1858
Rīga

Miršanas laiks/vieta

30.12.1934
Rīga

Personiska informācija

Darbi

1921: Mein Onkel Hermann, Heilbronn.
1921: Bilder aus der Zeit der Bolschewickenherrschaft in Riga, Heilbronn.
1922: Menschen, die ich erlebte,
1922/1924: Meine Weihnachten.
1925: Mein Weg zur Kunst, Heilbronn.
1927: Baltische Häuser und Gestalten, Heilbronn.
1928: Aus Heimat und Fremde.
1929: Jugendtage einer Deutsch-Baltin: Lebenserinnerungen.
1930: [Fünf] baltische Frauen von einem Stamm.
1935: Briefwechsel mit einem Freude, Heilbronn.
1937: Wenn die Zeit erfüllet ist …: Briefe und Tagebuchblätter, Heilbronn.
Informācijas avoti

Rudolph M. Lexikon;
Hunnius M. Die Woche im Bild, 1928, 16;
Behrsing A. Grundriss einer Geschichte der baltischen Dichtung, Leipzig 1928;
Kosch W. Deutsches Literaturlexikon, II, Bern 1949-58;
Lexikon der Frau, I, Zürich 1953-54;
Lenz W. Deutschbaltische biografische Lexikon 1710-1960, Köln/Wien 1970;
Breģe I. Cittautu mūziķi Latvijā, R., 2001, 80.lpp.

Papildu vārdi

Hunnius

Dzīvesvieta

1858–1882
Rīga

1882–1884
Frankfurte pie Mainas
Mācījās pie J. Štokhauzena

1884–1919
Rīga

1919–1923
Švarcvalde

1923–1934
Rīga