Milda Emīlija Lasmane

19.08.1890 – 07.10.1976

Milda Emīlija Lasmane (1890–1976) – tautskolotāja, latviešu deju meistare, horeogrāfe. Vairāk nekā simts latviešu deju, rotaļdeju, rotaļu un sarīkojumu deju autore. Vadījusi deju ansambļus, bijusi Deju svētku virsvadītāja, kā arī goda virsvadītāja. Sastādījusi vairākus deju un rotaļu krājumus, viens no nozīmīgākajiem – "Latviešu tautas dejas" (1962) – vairāk nekā ceturtdaļgadsimtu bijusi vienīgā rokasgrāmata tautas deju apguvē.

Dzimšanas laiks/vieta

19.08.1890
Plāteres pagasts
"Upīšu" mājas.

Miršanas laiks/vieta

07.10.1976
Rīga

Personiska informācija

Dzimusi tirgotāja Jāņa Lasmaņa un viņa sievas Trīnes (dzimusi Apsīte) ģimenē.

Profesionālā darbība

DARBĪBA TEĀTRĪ

Dzīvodama Maskavā, piedalījusies Maskavas Latviešu biedrības teātra izrādēs (bijusi Marija R. Blaumaņa lugā "No saldenās pudeles" un Skaidrīte Ā. Alunāna lugā "Kas tie tādi, kas dziedāja").

Deju un kustību iestudētāja Nacionālā teātra izrādēs

1930: J. Akuratera "Mīlestības zeme"
1931: Ā. Alunāna "Kas tie tādi, kas dziedāja" 
1932: A. Brigaderes "Pastari"
1932: A. Brigaderes "Maija un Paija"
1932: V. Šekspīra "Hamlets"

Dejas un kustību iestudētāja Zemnieku drāmas teātra izrādēs

1935: R. Blaumaņa "Trīnes grēki"
1935: J. Akuratera "Viesturs"
1935: J. Raiņa "Mīla stiprāka par nāvi"
1937: Līgotņu Jēkaba "Mēs vai viņi?"

DARBĪBA HOREOGRĀFIJĀ

Jau trīsdesmitajos gados horeografējusi apvienoto deju kolektīvu priekšnesumus masu pasākumos.

Vadījusi deju ansambļus. Pirmo sešu Deju svētku virsvadītāja (1948, 1950, 1955, 1960, 1965, 1970), Goda virsvadītāja (1960, 1965, 1970).

Sastādījusi vairākus deju un rotaļu krājumus. Viens no nozīmīgākajiem – "Latviešu tautas dejas" (1962). Vairāk nekā ceturtdaļgadsimtu tā bija vienīgā rokasgrāmata tautas deju apguvē.

FOLKLORAS MATERIĀLU VĀKUMI

Par savu skolotāju latviešu dejā viņa uzskatījusi latviešu etnohoreoloģi J. Rinku. Sekojot viņas piemēram, iesaistījusies folkloras materiālu apzināšanā: vākusi deju, rotaļu, ieražu aprakstus, teicēju stāstīto.

ATMIŅAS

1975: M. Lasmanes atmiņas "Avoti" publicētas žurnālā "Karogs".

PIEMIŅAS SAGLABĀŠANA

1989: Mūzikas Biedrības Dejas asociācija iedibinājusi M. Lasmanes prēmiju.

Citātu galerija

"Viņas veikums latviešu deju folkloras apzināšanā un pierakstīšanā, tās apdarē, pirmo jaundeju veidošanā, deju svētku organizēšanā nedalāmi iegūlies tautas mākslas sasniegumu kopkrātuvē. Latviešu dejas izaugsmē Mildas Lasmanes darbam goda vieta, un, arī sirmā vecumā redzēdami viņu ik lielākā deju koncertā, deju svētkos vai festivālos, skatītāji un dejotāji apzinājās šodienas dziļās saiknes ar visu iepriekš paveikto. Ar dziļu mīlestību Milda Lasmane tika saukta par latviešu dejas vecmāmuļu."

Milda Lasmane. Dzimtenes Balss, Nr. 41, 14.10.1976.

Izglītība

–1909
Natālijas Draudziņas ģimnāzija
Rīga
Beigusi pedagoģijas klasi.

1910
Maskava
Strādādama Maskavā, papildinājusi zināšanas dažādās deju studijās.

1916
Tartu
Mācījusies kursos.

1922–1923
Latvijas Konservatorija
Krišjāņa Barona iela 1, Rīga

1923–1927
Beatrises Vīgneres studija
Rīga
Mācījusies B. Vīgneres Plastiskās dejas skolā.

Darbavieta

1910
Maskava
Strādājusi par skolotāju.

1920
Rīga
Strādājusi lietuviešu pamatskolā.

1930–1932
Latvijas Nacionālais teātris
Kronvalda bulvāris 2, Rīga
Deju un kustību iestudētāja vairākās izrādēs.

1935–1937
Zemnieku drāmas teātris
Rīga
Deju un kustību iestudētāja vairākās izrādēs.

1941–1944
Jumprava
Režisore amatieru kolektīvā.

1953–1956
Rīgas Horeogrāfijas vidusskola
Kalnciema iela 12, Rīga
Pasniegusi latviešu tautas dejas.

Apglabāts

1976
Rīgas Pirmie Meža kapi