Lūcija Cauka

2 bildes

04.03.1904 – 29.08.1996

Lūcija Cauka (1904–1996) – skolotāja, literāte, sabiedriskā darbiniece. Pēc Rīgas Skolotāju institūta absolvēšanas strādājusi par skolotāju Kalncempju pagastskolā, kā arī bijusi gaidu vadītāja Gulbenē. Bēgļu gaitās Vācijā un Kanādā turpinājusi skolotājas darbu, kā arī beigusi LELBA teoloģijas kursus un darbojusies Londonas draudzē. Sarakstījusi arī vairākas skatu lugas un uzvedumus skolu jaunatnei, izdevusi dzejoļu krājumu "Meklējot balto ceļu".

Dzimšanas laiks/vieta

04.03.1904
Vecgulbenes pagasts
Dzimusi Madonas apriņķa Vecgulbenes pagasta Miļos.

Miršanas laiks/vieta

29.08.1996
Ontario

Personiska informācija

1925. gada 12. jūlijā salaulājusies ar Aleksandru Cauku. Ģimenē dzimušas trīs meitas – Erita, Elga, Evija.

Dzimtais vārds

Garā

Izglītība

–1922
Rīgas pilsētas 4. vidusskola
Rīga

1922–1923
Rīgas Skolotāju institūts
Rīga
Mācības pedagoģiskajā klasē.

Darbavieta

1923
Kalncempju pagastskola
Kalncempji

1944–1950
Vācija
Skolotāja Altgarges, Bokhornas un Emdenes nometņu latviešu pamatskolās.

1950
Kanāda
Vadījusi latviešu skolu un latviešu kopas bibliotēku Londonā, Kanādā. Beigusi LELBA teoloģijas kursus, pēc tam rīkojusi un vadījusi Ticības celsmes stundas, ģimenes dienas un Ziemassvētku svētbrīžus Londonas draudzē, Kanādā. Bijusi aktīva pensionāru apvienībā.

Emigrē

1944–1950
Vācija

1950
Kanāda
Apmetusies Londonā.

Dzīvesvieta

1950
Londona