Lauma Juliana Sloka

nav zināms

Lauma Juliana Sloka (1891–1960) – mākslas vēsturniece, vēsturniece, arhīvu darbiniece. Studējusi mākslas vēsturi Maskavas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē (līdz 1916). Strādājusi par arhivāri Valsts arhīvā (1920–1944). Kara laikā emigrējusi uz Vāciju, kur piedalījusies Latviešu centrālās komitejas bēgļu dzīves arhīva veidošanā, vēlāk izceļojusi uz ASV. Uzrakstījusi divas senākajam posmam veltītas mākslas vēstures grāmatas (1922, 1934), sakārtojusi un izdevusi "Vidzemes draudžu hronikas" (3 sēj., 1925–1927) un "Kurzemes draudžu hronikas" (3 sēj., 1928–1934), presē publicējusi rakstus par mākslas vēsturi. Apbalvota ar Triju Zvaigžņu V šķiras ordeni (1936).

Profesionālā darbībaGrāmatas
1922: Mākslas vēsture I: Senā māksla. Rīga: A. Gulbja apgādībā
1925–1927: Vidzemes draudžu chronikas, 3 sēj. Rīga: Valsts archīva izdevums
1928–1934: Kurzemes draudžu chronikas, 3 sēj. Rīga: Valsts archīva izdevums
1934: Mākslas vēsture II: No senkristīgās līdz baroka mākslai. Rīga: A. Gulbja apgādībā

Raksti par mākslu
1920: Rafaels Sancio (1483–1520). Izglītības Ministrijas Mēnešraksts, Nr. 12, 554.–562. lpp.
1923: Islama māksla. Arābi. Latvijas Vēstnesis, Nr. 182, 20. aug., 335.–336. lpp.; Nr. 187, 25. aug., 344. lpp.
1924: Gotika (XIII – XV g.s.). Izglītības Ministrijas Mēnešraksts, Nr. 7, 38.–45. lpp.

Citātu galerija

"Latvijā viņa ar tādu pašu enerģiju ķērās pie darba Valsts archīvā, kur viņai bij uzticēta svarīgākā daļa, senraksti pergamentos, pa lielai daļai no Bruņniecības archīva. Ģenealoģiskiem pētījumiem un latviešu dzīves studijām neatsveramas bija vecākās draudžu grāmatas. Lauma Sloka publicēja Latvijas Valsts archīva rakstos 1925.—1934. g. sešos sējumos Vidzemes un Kurzemes draudžu chronikas, kā arī rakstu virkni periodikā."
Straubergs, Kārlis. Mirusi vēsturniece Lauma Sloka. Latvju Vārds, Nr. 19 (28.07.1960)