Ilze Kalnāre

4 bildes

27.01.1918 – 08.1968

Ilze Kalnāre (1918–1968) – rakstniece un dzejniece. Latviešu literatūrā ienākusi 20. gadsimta 30. gados, rakstot gan dzeju, gan prozu. Deviņus gadus pavadījusi izsūtījumā Karagandā, pēc izsūtījuma atgriezusies Latvijā fiziski un garīgi salauzta. Kalnāres prozā tēlota liktenīga un traģiska mīlestība, kura negūst piepildījumu. Dzejā dominē liriski romantiska noskaņa, harmoniskas latviešu lauku sētas un dabas ainavas tēlojums.

Dzimšanas laiks/vieta

27.01.1918
Gdova

Miršanas laiks/vieta

08.1968
Ropaži

Personiska informācija

Dzimusi skolotāju ģimenē. Pēc tēva nāves ģimene dzīvo Vestienas "Igaļos" pie mātes vecākiem.

1944: dodas bēgļu gaitās, vasaras beigās nonāk Vācijā – Berlīnē, Dancigā, pabijusi arī Tornas rajonā (tagadējā Toruņa Polijā) Latviešu leģiona 15. divīzijā.

1956: pēc atgriešanās no izsūtījuma strādā dārzniecībā Skrīveros, par apkopēju Ikšķiles skolā, Madonas kultūras namā par dežuranti, par bibliotekāri Lazdonā.


1968. gada 22. augustā izgājusi no Ropažu pansionāta, kur dzīvoja kopš 1967. gada decembra, un 15. septembrī atrasta Ropažu mežā mirusi, iespējams, izdarījusi pašnāvību.

Profesionālā darbība

1934: pirmā publikācija, dzejolis "Ceļiniekam" (laikrakstā "Brīvā Zeme", 28.11.1934.).

 
Pirmos dzejoļus parakstīja
ar mātes uzvārdu kā Ņina (arī Nīna) Dreimane.


1930. gadu beigās periodiskajos izdevumos regulāri publicē dzejoļus un prozas darbus.
Vācu okupācijas laikā darbojās
frontes teātrī Volhovā, bija SS 19. divīzijas frontes korespondente.
Dzejoļus publicējusi periodikā
arī vācu okupācijas laikā, kā arī 1950. gadu beigās un 1960. gadu sākumā.

Daudziem dzejoļiem
komponēta mūzika. Folklorizējusies dziesma "Piebaldzietes precinieks"
("Lai nu paliek šoruden...") ar Kalnāres tekstu.

Periodikā publicējusi rakstus par
literatūru.

1996: TV videofilma pēc Ilzes Kalnāres romāna "Aktrise Ragārēs" motīviem 3 sērijās. Režisore Daina Dumpe; scenārija autore Skaidrīte Jurjeva.Proza
1938: romāns "Aktrise Ragārēs" (Zemnieka Domas). Atkārtoti izdevumi: 1990, 1997, 2006.

1943:
"Divi tēlojumi" (Ernesta Kreišmaņa apgāds) (romāna "Aktrise Ragārēs" pirmā daļa ar nosaukumu "Ieva" un otrs romāns ar nosaukumu "Dienasgrāmata")


1990: garstāsts "Pārraudzes dienasgrāmata" (Avīze). Pirmpublicējums laikrakstā "Latvijas Vilnis", 1940, Nr. 1–11.

1990: romāns "Ieva" (Avīze).

1991: "Sniega Roze" (Artava). Pirmpublicējums laikrakstā "Laikmets", 1942, Nr. 1–14.

1996: stāsti un tēlojumi "Daugavas laiviniece" (Daugava).
Dzeja
1940: "Vidzemniece" (Zemnieka Domas).

1972; 1982: izlase "Zelta ziedi" (Salas apgāds).

1998: izlase "Īsas vasaras rasa" (Priedaines).

Citātu galerijaPar Ilzes Kalnāres prozu
"Ilzes Kalnāres romānos tēlota liktenīga
un traģiska mīlestība, kura negūst piepildījumu varoņu nepārvarama lepnuma dēļ.
Līdzās spilgtiem raksturiem iejūtīgs un detalizēts harmoniskas latviešu lauku
sētas, darbu un dabas tēlojums, kas nostatīts pretī pilsētas dzīvei."

Anita Rožkalne. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. R.: Zinātne, 2003.

Par romānu "Aktrise Ragārēs" (Zemnieka Domas, 1938)

"Pozitīvs devums latviešu literatūrā ir ari Ilzes Kalnāres (starp citu, labas dzejnieces) patiesi talantīgais romāns "Aktrise Ragārēs", kura centrā divu iekšēji lepnu cilvēku traģiskais mīlas stāsts. Bet ne jau tikai šī romāna psiholoģiskā bagātība, spēcīgie raksturi var mūs interesēt. Paplaši un nenoliedzami nepievilcīga te ienāk 30. gadu Latvijas īstenība, kur jauna, talantīga aktrise nevar dabūt darbu, tāpēc ir spiesta strādāt par kalponi lauku mājās. Sabiedriskās dzīves fons šim un citiem 20.- 30. gadu psiholoģiskajiem romāniem ir precīzs un sociāli asi veidots. Reālistiska dzīves aina lenāk ar precīzām laikmeta detaļām, sadzīvi, epizodēm, kas raksturu psiholoģijai piešķir konkrētību."

Kiršentāle, Ingrīda. Par mūsu romāna vērtējumu. Dzimtenes Balss. 06.09.1979.


Par dzejoļu krājumu "Vidzemniece" (Zemnieka Domas, 1940)

"Ilzes Kalnāres dzejoļu krājumā
"Vidzemniece" (1940) dominē liriski romantiskā noskaņā tverta
idilliska latviešu sētas, Vidzemes dabas ainava. Nepretenciozi un sirsnīgi izteiktas
ilgas pēc māju sajūtas un dzimtajām vietām."

Anita Rožkalne. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga: Zinātne, 2003.

Dzimtais vārds

Ņina Ivanova

Pseidonīms

I. Kalnāne, Ņina Dreimane, Nīna Dreimane

Izglītība

1930
Vestienas pamatskola
Vestiena
1919. gadā notiek skolu apvienošanās, un mācības notiek Tolkas pilī atvērtajā skolā.

1933
Kārsavas pilsētas 6-klašu pamatskola
Kārsava

1934
Jaunaglonas sieviešu ģimnāzija
Aglona

1935–1936
Latvju aktieru arodbiedrības teātra skola
Rīga

Emigrē

1944
Berlīne

1944
Danciga

1944
Toruņa

Dzīvesvieta

1945
Talsi

1945
Vandzene

1956
Rīga

12.1967–8.1968
Ropaži
Ropažu pansionāts

Deportācija

1947–10.1956
Karaghandi

Apcietinājums

07.1947
Apcietināta kā nacionālo partizānu sakarniece un notiesāta uz 25 gadiem spaidu darbos,
izsūtīta uz Karagandu
Kazahijā.

Apglabāts

21.09.1968
Vējavas kapi