Ilze Kalnāre

27.01.1918 – 08.1968

Rakstniece un dzejniece Ilze Kalnāre (1918–1968) latviešu literatūrā ienākusi 30. gados ar dzejoļiem un prozas darbiem. Deviņus gadus pavadījusi izsūtījumā Karagandā un pēc izsūtījuma atgriezusies Latvijā fiziski un garīgi salauzta. Kalnāres prozā tēlota liktenīga un traģiska mīlestība, kura negūst piepildījumu. Dzejā dominē liriski romantiska noskaņa, harmoniskas latviešu lauku sētas un dabas ainavas tēlojums.

Dzimšanas laiks/vieta

27.01.1918
Gdova

Miršanas laiks/vieta

08.1968
Ropaži

Personiska informācija

Dzimusi skolotāju ģimenē. Pēc tēva nāves ģimene dzīvo Vestienas "Igaļos" pie mātes vecākiem.
1944: bēgļu gaitās vasaras beigās nonāca Vācijā – Berlīnē, Dancigā, bija arī Tornas rajonā (tagadējā Toruņa Polijā) Latviešu leģiona 15. divīzijā.
1956: pēc atgriešanās no izsūtījuma strādāja dārzniecībā Skrīveros, par apkopēju Ikšķiles skolā, Madonas kultūras namā par dežuranti, par bibliotekāri Lazdonā.

1968. gada 22. augustā izgājusi no Ropažu pansionāta, kur dzīvoja kopš 1967. gada decembra, un 15. septembrī atrasta Ropažu mežā mirusi, iespējams, izdarījusi pašnāvību.

Profesionālā darbība

1934: pirmā publikācija, dzejolis "Ceļiniekam" laikrakstā "Brīvā Zeme" (28. novembris).
Pirmos dzejoļus parakstīja
ar mātes uzvārdu kā Ņina (arī Nīna) Dreimane.


1930. gadu beigās periodiskajos izdevumos regulāri publicē dzejoļus un prozas darbus.
Vācu okupācijas laikā darbojās
frontes teātrī Volhovā, bija SS 19. divīzijas frontes korespondente.
Dzejoļus publicējusi periodikā
arī vācu okupācijas laikā, kā arī 1950. gadu beigās un 1960. gadu sākumā.

Daudziem dzejoļiem
komponēta mūzika. Folklorizējusies dziesma "Piebaldzietes precinieks"
("Lai nu paliek šoruden...") ar Kalnāres tekstu.

Publicējusi arī rakstus par
literatūru.

1995: TV videofilma pēc Ilzes Kalnāres stāsta "Aktrise Ragārēs" motīviem 3 sērijās. Režisore Daina Dumpe; scenārija autore Skaidrīte Jurjeva.

Proza
"Aktrise Ragārēs" (1938)
"Pārraudzes dienasgrāmata" (periodikā 1940).
"Divi tēlojumi" (1943) (romāna "Aktrise Ragārēs" pirmā daļa ar nosaukumu "Ieva" un otrs romāns ar nosaukumu "Dienasgrāmata")
"Sniega Roze" ("Laikmets", 1942, 1-14)

Dzeja
"Vidzemniece" (1940)
"Zelta ziedi" (izlase, 1972)

Citātu galerijaPar Ilzes Kalnāres prozu
"Ilzes Kalnāres romānos tēlota liktenīga
un traģiska mīlestība, kura negūst piepildījumu varoņu nepārvarama lepnuma dēļ.
Līdzās spilgtiem raksturiem iejūtīgs un detalizēts harmoniskas latviešu lauku
sētas, darbu un dabas tēlojums, kas nostatīts pretī pilsētas dzīvei."

Anita Rožkalne. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. R.: Zinātne, 2003.

Par dzejoļu krājumu "Vidzemniece" (Zemnieka Domas, 1940)
"Ilzes Kalnāres dzejoļu krājumā
"Vidzemniece" (1940) dominē liriski romantiskā noskaņā tverta
idilliska latviešu sētas, Vidzemes dabas ainava. Nepretenciozi un sirsnīgi izteiktas
ilgas pēc māju sajūtas un dzimtajām vietām."

Anita Rožkalne. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga: Zinātne, 2003.

Dzimtais vārds

Ņina Ivanova

Pseidonīms

I. Kalnāne, Ņina Dreimane, Nīna Dreimane

Izglītība

1930
Vestienas pamatskola
Vestiena
1919. gadā notiek skolu apvienošanās, un mācības notiek Tolkas pilī atvērtajā skolā.

1933
Kārsavas pilsētas 6-klašu pamatskola
Kārsava

1934
Jaunaglonas sieviešu ģimnāzija
Aglona

1935–1936
Latvju aktieru arodbiedrības teātra skola
Rīga

Emigrē

1944
Berlīne

1944
Danciga

1944
Toruņa

Dzīvesvieta

1945
Talsi

1945
Vandzene

1956
Rīga

12.1967–8.1968
Ropaži
Ropažu pansionāts

Deportācija

1947–10.1956
Karaghandi

Apcietinājums

07.1947
Apcietināta kā nacionālo partizānu sakarniece un notiesāta uz 25 gadiem spaidu darbos,
izsūtīta uz Karagandu
Kazahijā.

Apglabāts

21.09.1968
Vējavas kapi