Emma Gērke

27.11.1865 – nav zināms

Emma Gērķe, viena no ievērojamiem vācbaltiešu dzimtes pārstāvēm, pēc izglītības un profesionālas pieredzes strādājusi par mājskolotāju. Pēc vīra nāves nepadevās un desmit gadus strādājusi vācu tautības nespējnieku patversmē Rīgā, Matīsa ielā 79.

Dzimšanas laiks/vieta

27.11.1865
Rīga

Personiska informācija

Emma Gerķe dzimusi tirgotāja Heinriha Kristiāna Heinrihsena (11.11.1812-1867) un Emīlijas (von Laurentius, 1822-1888) ģimenē.

Ar Edgaru Gērki laulāti 1897. gada 27. novembrī. Laulībā piedzima dēli Hedvigs, dzimis 1898. gada 18. augustā, Kurts, dzimis 1907. gada 21. decembrī un Oskars, dzimis 1900. gada24. jūnijā, miris 1919. gadā. Emma palika atraitne no 1925. gada.

Profesionālā darbība

Pārvaldīja vācu, franču un latviešu valodu, nedaudz arī- krievu.

Dzimtais vārds

Heinrihsone

Pseidonīms

Goerke

Dzīvesvieta

Melnsila iela 14 - 14, Rīga

Izglītība

1872–1882
Glāzenapa privātskola

1885
Iegūta privātskolotājas apliecība

Darbavieta

1887–1889
Mājskolotāja

1890–1896
Rīgas-Orlas dzelzceļš
Kantoriste

08.10.1925–17.5.1935
Rīgas nespējnieku patversme Matīsa ielā
Rīga
Patversmes pārzine.No amata atlaista ar Rīgas pilsētas galvas rīkojuma "maksimāla vecuma dēl un kā darba spējas zaudējusi".1933. gada 1. augustā Emma Gērke rakstījusi Rīgas pilsētas valdei: "Ar šo pagodinos laipni lūgt Rīgas pilsētas valdes piekrišanu atstāt mani, maksimālo vecumu sasniegušu, pilsētas pašvaldības dienestā turpmāk vēl. Savu pienākumu līdz šim esmu veikusi vienmēr apmierinoši un pēc labākās sirdsapziņas. Pēc sava veselības stāvokļa esmu spējīga savus pienākumus arī turpmāk kārtīgi veikt. Esmu atraitne. Mans vīrs, kas arī bija Rīgas pilsētas darbienieks, mira, neizdinējis pensiju. Tāpēc es, lai varētu nopelnīt sev iztiku, pēc vīra nāves iestājos pilsētas dinestā, un ieņēmu savu tagadējo amatu. Kaut gan esmu sasniegusi maksimālo vecumu, tomēr pensiju neesmu vēl izdinējusi un manis atlaišanas gadījumā es palikšu pilnīgi bez kādiem līdzekļiem. Nekādu īpašumu, kapitālu, uzņēmumu vai citu ieņēmumu, izņemot manu algu, man nav. (...)" No: LNA LVVA 2881. f., 2. apr., 417.l., 16. lpp.

Deportācija

1939
Vācbaltiešu izceļošana.