Elizabete Alunāne

12.12.1855 – 24.02.1944

Elizabete Alunāne (dzimusi Jačuns (Jačūne); 1855–1944) – spiestuves, apgāda un grāmatu veikala īpašniece, Heinriha Alunāna sieva. Pēc vīra nāves 40 gadus vadījusi viņa spiestuvi, apgādu un abus grāmatu veikalus.

Dzimšanas laiks/vieta

12.12.1855
Jačūnas, Jaunsvirlaukas pagasts
Dzimusi 1855. gada 12. decembrī (pēc vecā stila 30. novembrī) Jaunsvirlaukas Jāčunos.

Miršanas laiks/vieta

24.02.1944
Jelgava

Personiska informācija

1851. gadā noslēgta laulība starp lauksaimnieku Jāni Jāčunu un Karlīni Grīnvaldi.
1855. gadā Jaunsvirlaukas Jāčunos (arī Jačunos) piedzimst Līze Jačuns (citviet kā Elīze, domājams, vārds Elizabete pieņemts dzīves laikā), drīz pēc tam ģimene pārgājusi
uz 165 pūrvietas lielajām Sesavas Nārunu Ližu mājām, kuras tēvs iemainījis pret
Jāčuniem.


Diemžēl jau 1857. gada 12. maijā (31. maijā pēc vecā stila) no tīfa mirst tobrīd nepilnu pusotru gadu vecās Līzes māte. Jānis Jāčuns paliek viens ar mazo Līzi un viņas māsu (vārds nezināms).
1866. gadā tēvs apprecas otrreiz – ar Karlīni Krauksti, Vensku
Edvarda pusmāsu. Laulībā dzimušas vēl piecas meitas. Atmiņās atzīmēta tēva lielā reliģiozitāte, viņš bijis "liels "pātarnieks",
pamāte laba dziedātāja. "Dievvārds Nārunu Ližos tapa uzturēts" – liecina šo
māju gara laba pazinēja".
Jānis Jačuns guvis atzinību arī sabiedriskā
darbā, tā savā saimniecībā. 1862. gadā saņēmis sudraba medaļu Jelgavas preču un pie zemkopšanas derīgu lietu un lopu izrādīšanā (izstādē) – par paša audzināto zirgu. 1882. gadā kļuvis par Lielsesavas pagasta savstarpīgās krāšanas un aizlienēšanas kases priekšnieka vietnieku.

Ap 1874. gadu Elizabete Jāčuns iepazinusies ar Heinrihu Alunānu, tomēr laulība ar pazīstamo izdevēju noslēgta tikai 1889. gada 29. oktobrī.

Profesionālā darbībaDarbība grāmatniecībā
1904. gadā pēc vīra nāves Alunāne pārņem spiestuvi, apgādu un abu grāmatu veikalu – Jelgavā Lielajā ielā 21 un Katoļu ielā 32 – vadību. Ar pārtraukumu 1940.–1941. gadā Elizabete Alunāne uzņēmumu vadīja līdz savai nāvei 1944. gadā.

Citātu galerija

"[..] 1899. gadā viņa apprecas ar pazīstamo publicistu un grāmatnieku Indriķi (Heinrihu) Alunānu. Bērniem ģimene nav svētīta, un tā interešu centrā nostājas kalpošana grāmatai. 1904. gadā, pēc vīra nāves, Elizabete Alunāne pati uzņemas plašās spiestuves, apgāda un abu grāmatu tirgotavu – Jelgavā, Lielajā ielā 21 un Katoļu ielā 32 – vadību, ko ar panākumiem veic četrus gadu desmitus. Viņai bijis možs gars un laba atmiņa arī vēl mūža novakarē. Privātā dzīvē E. Alunāne bijusi klusa, vienkārša, satiksmē ar citiem allaž atsaucīga, izpalīdzīga un gādīga."
P. Īve. Elizabete Alunāne. Latvju Grāmatnieks, nr. 3/4, 1944, 40. lpp.

"Miris arī Alunāns. Ieejot viņa atstātā grāmatu mājā, kas celta no koka, no visiem stūriem pretim dveš senu laiku godība. Senu laiku plauktos grāmatas viena par otru vecākas [..]. Pate kundze, pa senu laiku paradumam ciemiņu, par kādu tieku uzskatīts es, lūdz piesēsties pie galda un pacienā ar veselības tēju. Visapkārt senu laiku grāmatas, guļ plauktos piemēram "Don Karloss", guļ un gaida uz pircējiem jau 42 gadi un kundze stāsta tik brīnišķīgus atgadījumus no savas ilggadīgās grāmatnieku dzīves, ka prieks klausīties."
Atis Freinats. Grāmatnieki pa mājām, tirgiem un pilsētām. Rīga, 1939, 191. lpp.

"[..] Viņa atceras sen pagājušos gadus, tos laikus, kad Indriķis Alunāns izdeva brāļa Jura Alunāna Dziesmiņu pirmās daļas papildinātu otro izdevumu, Kaudzīšu ievērojamo grāmatu “Mērnieku laiki” u.c. Lūk, tur pie sienas mākslinieka Šēnberga darināts Indriķa Alunāna portrets, tur fotogrāfiski uzņēmumi!
– Es jums visu to rādu, – saka laipnā Alunāna kundze, – lai jūs nedomātu, ka lielu mantu esam iekrājuši. Rau’, kā te pat bija reiz izrunāts – Alunāns ir bagāts. Blēņas, blēņas! Te nu jūs redzat to šauro istabiņu; tāda pati viņa bijusi vienmēr. Un to mājiņu, to jau nopirkām tikai tādēļ, lai vecuma dienās nebūtu jāiet nabagu mājā."
J. PL. Daži vecie Jelgavas grāmatnieki. Grāmatnieks, nr. 1, 01.12.1936

"Garajos darba gados Alunāne vienmēr bijusi labvēlīga baznīcai, atbalstīdama Jelgavas draudzes ar drukas darbiem. Sv. Vienības baznīcas draudzes sieviešu komiteja viņu jau agrāki ievēlēja par goda locekli."
K. Rozenvalds. Mirusi baznīcas labvēle. Baznīcas Ziņas, nr. 12, 19.03.1944.

Saiknes

Dzīvesvieta

Nāruni, Vircavas pagasts, Jelgavas novads
Nākusi no Nārunu mājām.

Izglītība

Jelgava
Apmeklējusi skolu Jelgavā.

Dalība organizācijās

Jelgava
Sv. Vienības baznīcas draudzes sieviešu komitejas goda locekle

Darbavieta

1904–1944
Heinriha Alunāna apgāds
Jelgava
Pēc vīra nāves Elizabete Alunāne pārņem spiestuvi, apgādu un abu grāmatu veikalu – Jelgavā Lielajā ielā 21 un Katoļu ielā 32 – vadību. Ar pārtraukumu 1940.–1941. gadā Elizabete Alunāne uzņēmumu vadīja līdz savai nāvei 1944. gadā.

Apglabāts

01.03.1944
Jelgava
Apbedīta Jelgavas literātu kapos.