Anna Ģērts

07.04.1862 – nav zināms

Anna Ģērts (dzimusi Altbergs, 1862–?) – grāmatu un rakstāmlietu tirgotāja. 1898. gadā ieguvusi atļauju veikala atvēršanai Rīgā Akmeņu ielā 13 (V. Altberga grāmatu veikala vietā), vēlāk Akmeņu ielā 1, no 1902. gada arī Akmeņu ielā 15. Veikals atradies arī Šoneru ielā 3a, vēlāk Uzvaras bulvārī 3. No 1906. līdz 1908. gadam apgādājusi ap 15 grāmatu: lugu sēriju "Mazais teātris" (1906), O. Rūtenberga "Baltijas vēsturi" (1908), angļu, franču, krievu un vācu valodu mācību līdzekļus. Atsevišķu izdevumu titullapās un reklāmas sludinājumos kā apgādātājs uzrādīts Ģertu Jānis. Pēdējās ziņas par Annas Ģērtas grāmattirgotājas tiesību atjaunošanu vēl 1944. gadā.

Dzimšanas laiks/vieta

07.04.1862
Rīga

Personiska informācija

Tēvs – Andrejs Altbergs.

Iespējams, pasta telegrāfa ierēdņa Jāna Ģērta sieva, vēlāk atraitne. 1891. gada janvārī Mārtiņa baznīcā uzsaukti Jāns Ģērts un Anna Luīze Altberga.

Profesionālā darbībaApgādātie izdevumi
Lugu sērija "Mazais teātris" (1906):
1906: Aleks Pache "Rūsa" (drāma vienā cēlienā, tulk. Lilija Lejas-Krūmiņa) ("Mazais teātris" Nr. 4)
1906: Teodors Lejas-Krūmiņš "Cīņa ar pūķi" (satīra vienā cēlienā ar dziedāšanu) ("Mazais teātris" Nr. 6)
b. g. Hermanis Salingrē (Hermann Salingré) joks ar dziedāšanu vienā cēlienā "Sirds – kurzemnieka gods" (tulkojis Andrejsalietis (Teodors Lejas-Krūmiņš)) ("Mazais teātris" Nr. 7)
b. g. Volfgangs Millers (Wolfgang Müller), idille divos cēlienos "Meža meita" (tulk. Teodors Lejas-Krūmiņš) ("Mazais teātris" Nr. 8)
1906: Vācu valodas skola (sast. Juris Vidiņš)
1908: Oto fon Rūtenbergs "Baltijas vēsture" (tulk. Juris Vidiņš)
1909?: "Ātrrēķinātājs, pēc rubļiem un kapeikām no 1 līdz 100"
b. g. "Vācu-latviešu vārdnīca" (sast. Juris Vidiņš) (atk. izd. 1926)
b. g. stāstu izlase "Mīlestības stāsti" (sast. Teodors Lejas-Krūmiņš)
b. g. D. Matvejs "Lielais mājas dakteris"
b. g. D. Matvejs "Anatomiskais atlass"
b. g. "Ātrrēķinātājs preču cenu aprēķināšanai pēc latiem un santimiem no 1 līdz 100" (5. izd. 1937)
No 1906. gada A. Ģērtas apgādībā iznācis "Ārstniecības Kalendārs" un tā pielikums "Ārstniecības Raksti" (1901–1905 – V. Altberga apgādībā).
1907. gadā Ģērta apgādā iznācis "Baltijas tiesu kalendāris" 1908. gadam.

Citātu galerija

Skatīt arī: A. Apīnis. Anna Gērta. Datubāze "Latviešu grāmatniecības darbinieki līdz 1918. gadam". http://lgdb.lnb.lv/index/person/311/

Dzimtais vārds

Anna Altbergs

Papildu vārdi

Anna Ģērta, Anna Gērts, Anna Gērta, A. Gehrt

Darbavieta

1898–1941
Akmeņu iela 15, Rīga
Turējusi grāmatu veikalu Akmeņu ielā 13, vēlāk Akmeņu ielā 1, vēlāk Akmeņu ielā 15.

1925–1941
Uzvaras bulvāris, Rīga
Turējusi veikalu Šoneru ielā 3a, vēlāk Uzvaras bulvārī 3.