Anna Ābele

01.05.1881 – 09.09.1975

Anna Ābele (1881–1975) – pasaules valodniecībā atzinību ieguvusi zinātniece, slāviste un baltiste, eksperimentālās fonētikas pamatlicēja Latvijā, starpkaru perioda vienīgā humanitāro zinātņu profesore Latvijas Universitātē.

Dzimšanas laiks/vieta

01.05.1881
Valmieras pagasts
Valmieras pagasta Mazķēdiņos

Miršanas laiks/vieta

09.09.1975
Pokipsija

Dzīvesvieta

1898
Rīga

1911–1918
Sanktpēterburga

1918
Palsmane

1919–1944
Rīga

1949–1975
Pokipsija

Izglītība

1898–1901
Rīgas Lomonosova sieviešu ģimnāzija
Raiņa bulvāris 29, Rīga
Beidza ģimnāziju ar krievu valodas un matemātikas mājskolotājas tiesībām

1911–1915
Pēterpils Bestuževa augstākie sieviešu kursi
Sanktpēterburga
Salīdzināmās valodniecības nodaļā. Savā diplomdarbā (1915) viņa analizēja uzsvērto patskaņu intonācijas latviešu valodā. Saņēma slāvu filoloģijas kandidātes grādu.

1920–1922
Latvijas Universitātes Filoloģijas un filozofijas fakultāte
Rīga
Līdztekus fakultātes bibliotēkas pārzināšanai viņa studēja baltu filoloģiju (Jāņa Endzelīna jaundibinātajā Baltu filoloģijas nodaļā). 1922. gadā viņa nokārtoja doktorandes eksāmenus.

Darbavieta

1902
Vaive
Mājskolotāja tirgotāja A. Kaudzītes ģimenē (pāris gadu)

1904–1905
Vecpiebalgas draudzes skola
Vecpiebalga
Krievu valodas un matemātikas skolotāja

1906–1907
E. Liepiņa privātā proģimnāzija
Valmiera
Skolotāja Valmieras A. Liepiņa privātajā tirdzniecības skolā

1907–1908
Bauska
Skolotāja Bauskas M. Kronbergas privātajā proģimnāzijā

1908–1911
Limbaži
Skolotāja Limbažu pilsētas proģimnāzijā

1917–1918
Pēterburgas Universitāte
Sanktpēterburga
Asistente Eksperimentālās fonētikas laboratorijā, pie profesora Ļeva Ščerba (1880-1944)

1918
Palsmanes draudzes skola
Palsmane
Skolotāja

1919
Latvijas Universitātes Filoloģijas un filozofijas fakultāte
Rīga
Bibliotekāre

1919
Rīga
Skolotāja Rīgas Olava komercskolā un Tautas augstskolā (īsu laiku)

Dalība organizācijās

1929
Akadēmiskā organizācija "Ramave"
Organizācijas goda biedre (no 20. gadu beigām)

Emigrē

1944
Austrija
1944. gadā emigrē uz Austriju, pēc tam uz Vāciju

1944
Vācija

1949
Pokipsija