Alīde Līventāle

2 bildes

06.07.1898 – 11.11.1933

Alīde Līventāle (1898–1933, pseidonīms Aija Danga) – literāte, publiciste. 20. gadsimta 20. un 30. gados publicējusies periodiskajos izdevumos – žurnālā "Zeltene", "Jaunais Cīrulītis", "Varavīksne", laikrakstā "Latvijas Sargs" u. c. Bijusi Rīgas patērētāju biedrības "Talka" biedre. Strādājusi Latvijas kooperatīvu kongresu padomē.

Dzimšanas laiks/vieta

06.07.1898
Saikava

Miršanas laiks/vieta

11.11.1933
Rīga
Citos avotos kā miršanas datums norādīts 8. novembris.

Personiska informācija

1933. gada 10. novembris: apprecējusies ar Juri Graudu. Domājams, gājusi bojā nelaimes gadījumā (?) 11. novembrī, vienā dienā ar vīru.

Profesionālā darbība

LITERĀRĀ DARBĪBA

20. gadsimta 20. un 30. gados publicējusies periodiskajos izdevumos – žurnālā "Zeltene", "Jaunais Cīrulītis", "Varavīksne", laikrakstā "Latvijas Sargs" u. c.

Citātu galerija

"Dzīvi interesējoties par kooperāciju un literatūru, nelaiķe, neskatoties uz smagajiem materiāliem apstākļiem, atrada laiku un līdzekļus pašmācībai. [..] Īsajos vaļas un atpūtas brīžos nelaiķe savus dvēseles pārdzīvojumus, ilgas pēc saules un labākas dzīves, mēģināja izsacīt dzejā. Vairākas viņas dzejas iespiestas dažādos žurnālos (Aija Danga)."

Anon. Alide Līventals. Kopdarbība, Nr. 21–22, 16.11.1933, 7. lpp.

Pseidonīms

Aija Danga

Papildu vārdi

Alide Līventals

Dalība organizācijās

Rīga
Rīgas patērētāju biedrības "Talka" biedre

Rīga
Latvijas kooperatoru biedrības biedre

Darbavieta

1927–1933
Rīga
Strādājusi Latvijas kooperatīvu kongresu padomē.

Apglabāts

14.11.1933
Rīgas Otrie Meža kapi