Alīda Aizupe

01.02.1864 – nav zināms

Alīda Aizupe (1864 – ?) – literāte. Piedalījusies Rīgas Latviešu teātra izrādēs ar skatuves vārdu Zeltiņa. Tulkojusi no krievu valodas.

Dzimšanas laiks/vieta

01.02.1864
Pociems
Dzimusi Pociema "Ābelēs".

Personiska informācija

19. gadsimta 80. gadu sākums: kopā ar vēlāko dzīvesbiedru Kārli Aizupu (pseid. Baltkalns) piedalījusies Rīgas Latviešu teātra izrādēs.

Precējusies ar Kārli Aizupu – narodņiciska rakstura organizācijas vadītāju.

1882: pārcēlusies uz Pēterburgu, kur Kārlis Aizups iestājies policijas dienestā.
Par tālāko dzīves posmu ziņu trūkst.

Profesionālā darbība

1885: pirmā iespiestā ĻevaTolstoja darba tulkojuma autore – stāsts "Trīs miršanas" (Trīs nāves ) žurnāls Rota, Nr. 42.

Tulkojumi
1885: J. Kraševska stāsts "Brāļi Ramulta"
1886: M. Saltikova-Ščedrina "Stāsti un pasaciņās" (1886)

Citātu galerija

"Āronu Matīss, domājams, savam Latviešu tulkotās beletristikas rādītājam lūdzis A. Aizupei biogrāfiskas ziņas. Misiņa bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu nodaļā saglabājusies atbilde 1891. gada 24. janv. (pēc vecā stila) no Pēterburgas ir visai lakoniska – dzimšanas vieta un laiks, tulkotās grāmatas un paškritisks vērtējums: "Ka šie niecīgie mēģinājumi nedod man tiesību saukties par literāriski izglītotu, no sevis saprotams, un tamdēļ nevaru pieņemt to godu tikt uzņemtai cien. latviešu leksikonā." Kur un kad mirusi? Kur apbedīta? Vai vēl ko paveikusi literatūras laukā?"
Jānis Zālītis. Datu banka "Literāti" meklē. Literatūra un Māksla, Nr.38 (09.10.1992)

Dzimtais vārds

Alīda Tentere