Agnese Pone

7 bildes

15.05.1898 – 18.04.1977

teoloģe, mācītāja, pirmā latviete, kura ordinēta mācītāja amatā Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīcā

Dzimšanas laiks/vieta

15.05.1898
Rīga

Miršanas laiks/vieta

18.04.1977
Vircburga

Personiska informācija

Dzimusi ierēdņa Franča Pones un viņa sievas Alvīnes Pones ģimenē. 

1920-1944: strādājusi kā skolotāja dažādās Rīgas skolās, mācījusi latviešu valodu un literatūru, ticības mācību, ētiku un psiholoģiju.

Viena no Latvijas Sieviešu teologu biedrības dibinātājām, un biedrības pirmā vadītāja.

Pēc pārbaudījumu nokārtošanas, Latvijas Evaņģeliski luteriskā baznīca piešķir viņai predikantes tiesības, kas atļāva viņa teikt svētrunas no pults, bet ne no kanceles.

1944: emigrē uz Vāciju

Trimdas laikā darbojusies Austrijas un Vācijas pārvietoto personu nometnēs, organizējot un vadot Mātes un bērnu nometnes, bērnu kubus.

18.05.1974: Latvijas Evaņģeliski luteriskās baznīcas ārzemēs arhībiskaps Arnolds Lūsis Eslingenā ordinē viņu kā pirmo sievieti - latvieti mācītāja amatā.

Profesionālā darbība

Iesaistīta baznīcas un draudžu darbībā, lasa referātus par latviešu literatūru un reliģiskiem tematiem, uzstrājas arī Jaunatnes kristīgās savienības sarīkojumos visā Latvijā.

Ieguvusi predikantes tiesības, sprediķo Rīgas un provinces dievpakalpojumos, Mātes dienas un citos svinīgos gadījumos.

Aktīvi darbojusies cīņā par sieviešu teologu tiesībām tikt ordinētām mācītāja amatā.

Darbojusies Izglītības ministrijas eksaminācijas komisijā kā locekle eksterniem latviešu valodā un psiholoģijā.

Kā referente darbojusies Darba kamerā, referē par mātes izglītības jautājumiem.

Apceļojusi Vāciju, Šveici un Angliju, iepazīstoties ar Mātes skolu darbību.

Darbavieta

Smiltenes reālskola
Smiltene
latviešu valodas un ticības mācības skolotāja

Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas ģimnāzija
Rīga
skolotāja

M. Lutera ģimnāzija
Rīga
skolotāja

Latvijas Tautas universitāte
latviešu literatūras, reliģijas, ētikas priekšmetu lektore

Vircburga
vikāre

Izglītība

1915–1917
Rīgas P. A. Dolgiha sieviešu ģimnāzija
Sanktpēterburga
ieguvusi mājskolotājas tiesības

1918–1919
Tērbatas Universitāte
Teoloģijas fakultāte

1920–1929
Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāte
Rīga

1931–1935
Latvijas Universitātes Filoloģijas un filozofijas fakultāte
Baltu filoloģijas nodaļa, izslēgta minimuma nenokārtošanas dēļ

1936
Cīrihes Universitāte
Cīrihe
papildina zināšanas teoloģijā un psiholoģijā

1936
Bāzeles Universitāte
papildina zināšanas teoloģijā un psiholoģijā