Laikraksts "Tēvija" (1941–1945)

Laikraksts, kas tiek izdots nacistiskās okupācijas laikā no 1941. līdz 1945. gadam. Sešas reizes nedēļā.

1 saistītas personas