Vladislava Loča izdevniecība

Latgaliešu izdevniecība, kura sākotnēji darbojusies Latgalē, bet vēlāk – trimdā. Vienīgā izdevniecība trimdā, kura izdeva grāmatas un periodiskos izdevumus latgaliešu literārajā valodā.

1943: 9. aprīlī Vladislavs Locis dibina izdevniecību, kuras mērķis ir izdot literatūru latgaliešu valodā. Vladislava Loča izdevniecība turpina Joņa Cibuļska izdevniecības iesākto darbu. Par izdevniecības atrašanās vietu izvēlēts Vladislava Loča dzīvoklis Daugavpilī, Alejas ielā 3–21.
1943: Jūnijā izdevniecība laiž klajā literatūras uz zinātnes krājumu "Olūts" un gada laikā izdod piecus krājuma numurus.
1943: Novembrī tiek izdots laikraksta "Latgolas Bolss" pirmais numurs.
1944: 22. jūnijā izdevniecība tiek pārcelta uz Rīgu, bet 19. septembrī tās darbība tiek pārtraukta.
1945: Trimdā (Noietingā, Vācijā) izdevniecības darbība tiek atjaunota un tiek atsākta kalendara "Tāvu zemes kalendars".
1946: 5. septembrī tiek izdots laikraksta "Latgola" pirmais numurs. Šis laikraksts uzskatāms par "Latgolas Bolss" turpinājumu trimdā.
1947: Tiek atsākta krājuma "Olūts" izdošana.
1948: Tiek izdots žurnāla "Dzeive" pirmais numurs.
1949: Izdevniecības paspārnē tiek dibināts Andrīva Jūrdža fonds.
1954: 30. jūnijā izdevniecības parādi, kuri radušies trimdas darbības posmā, tiek segti.
1954: Gada beigās tiek izdots pedējais laikraksta "Latgola" numurs.
1954: 31. decembrī izdevniecības darbība tiek pārtraukta un notiek reorganizācija, kuras rezultātā tā kļūst par daļu no akciju sabiedrības "Latgaļu izdevnīceiba".

1 saistītas personas