Latvju Žurnāls

Iznāk divas reizes mēnesī Viļa Štāla apgādā no 1951. līdz 1956. gadam. Žurnāls par sabiedrisko dzīvi, mākslu, rakstniecību un zinātni.

1 saistītas personas