Žurnāls "Padomju Latvijas Sieviete"

Sabiedriski politisks un literāri māksliniecisks ilustrēts žurnāls, kurš tika izdots no 1952. līdz 1990. gadam.

1 saistītas personas