Jelgavas 2. valsts ģimnāzija

Skola dibināta 1922. gada jūlijā kā Jelgavas II valsts vidusskola, tā atradās bijušajā Kurzemes bruņniecības namā Upes ielā 13, kā arī Pasta ielā 22 un Valdekas pilī, kur tika izvietots internāts un palīgsaimniecība. Kopš 1929. gada Jelgavas 2. valsts ģimnāzija. Galvenais uzsvars tika likts uz mācību vielas saistību ar reālo dzīvi. Mācības notika atbilstoši vairākiem mācību profiliem: reālģimnāzijas, humanitārās ģimnāzijas, praktiskās ģimnāzijas un reālklases. Katram mācību priekšmetam bija labi iekārtots kabinets. Lai skolēnus labāk sagatavotu praktiskajai dzīvei, tika izveidotas kokapstrādes un metālapstrādes darbnīcas, mājturības kabinets, palīgsaimniecība, kur skolēni tika apmācīti dzīvei noderīgām lietām. Pēc Ulmaņa apvērsuma 1934. gadā skolas direktors Ģederts Odiņš, inspektors Pauls Lode un skolotājs Jūlijs Flūgins tika atlaisti no darba, bet Aleksandrs Birzvalks pārcelts darbā uz Jelgavas 1. ģimnāziju. Skolu pārdēvēja par Jelgavas Valsts ģimnāziju, par tās direktoru iecēla Kārli Līkumu, par inspektoru Frici Dravnieku. Sākot ar 1937./38. mācību gadu skolā uzņēma tikai meitenes. 1939. gadā skolas ēku Driksas krastā (bijušo Kurzemes bruņniecības namu) pēc Ulmaņa valdības rīkojuma nojauca, un tā vietā sāka būvēt viesnīcu "Jelgava".[1]

Citi nosaukumi:

Jelgavas II valsts vidusskola (1922)Jelgavas II valsts ģimnāzija (1929)Jelgavas Valsts ģimnāzija (1934), no 1937. gada sieviešu ģimnāzijaJelgavas 2.(sieviešu) vidusskola (1944)Jelgavas 2.vidusskola (1951)Jelgavas 2. ģimnāzija (1997)Jelgavas Valsts ģimnāzija (2003) https://lv.wikipedia.org/wiki/Jelgavas_Valsts_%C4%... [sk.10.06.21.]