Lubānas Valsts ģimnāzija

Skola darbojas ēkā, kura celta kā skolas ēka (1910- 1914), tajā līdz 1920. gadam darbojas Lubānas pilsētas skola, sākumā četrklasīga, dibināta pēc mācītāja Voldemāra Maldoņa iniciatīvas. 1920. gadā Lubānā atver valsts ģimnāziju, darbojas līdz 1938. gadam, mazā skolēnu skaita dēļ ģimnāziju slēdz.

1 saistītas personas