N. Vīnzarājas privātā meiteņu proģimnāzija

Latvija. Pirmā pasaules kara laikā evakuēta uz Tartu, kur turpināja darboties