Akadēmiskā studenšu vienība "Latviete"

Akadēmiskā studenšu vienība “Latviete” ir akadēmiska mūža organizācija, kas cenšas draudzenēs ieaudzināt latvisku
dzīvesziņu un savos mērķos vadās no pieciem centieniem: zinātnei, darbam,
skaidrībai, brīvībai un Tēvzemei. Latviete iestājas par akadēmiski izglītotu
sabiedrību un patriotiski audzinātu cilvēku tajā. 1925. gadā 1. martā
vienotne "Latviete" sanāca uz dibināšanas sanāksmi.1993. gada
pavasarī "Latviete" sāk atjaunot savu darbību, un rudenī notiek pirmā
jauniešu un saviešu uzņemšana pēc kara. Pulcēšanās notiek laipni atvēlētajās
Latvijas Kultūras fonda telpās - Basteja bulvārī 14.

1993. gada 18. maijā "Latviete" tiek oficiāli reģistrēta
Tieslietu ministrijā, bet 23. maijā akreditējas LU.

1993. gada 23. septembrī vienībai pievienojas vienības "Ausma"
vecbiedres.

1 saistītas personas