Jessen-Lerch proģimnazija

Meiteņu proģimnāzija Rīgā 1905.–1915. gadā, ko dibināja un vadīja skolotāja Olga Jessena (dz. Lerha). Pēc Pirmā pasaules kara skolas darbību neatjaunoja.

2 saistītas personas