LKP Rīgas pilsētas komitejas marksisma un ļeņinisma vakara universitāte

1 saistītas personas