Harkovas Augstākie kursi (vēlāk Lauksaimniecības institūts)

1 saistītas personas