Tautas Palīdzība (1941–1945)

"Tautas Palīdzība" bija Nacistiskās Vācijas okupācijas laikā 1941. gadā dibināta un darbojusies sociālās palīdzības organizācija. Tās pamatā bija Latvijas teritorijā darbojošās veselības organizācijas. Organizācijas mērķis bija palīdzēt karadarbības rezultātā un no padomju okupācijas režīma cietušajiem un to ģimenēm, kā arī rūpēties par ikdienas dzīvē nepieciešamajiem veselības kopšanas, ārstniecības un sociālās dabas jautājumiem. Tautas Palīdzība darbību beidza 1945. gada 8. maijā.

Vairāk: Vāvere, Ieva. "Tautas Palīdzība" – sociālās aprūpes organizētāja Latvijas teritorijā Nacistiskās Vācijas okupācijas laikā, 1941.–1945. gads. Latvijas Arhīvi. 2017. nr. 3.4.

2 saistītas personas