Universitāte Rīgā (1942–1944), Medicīnas fakultāte

Universitāte Rīgā (Universität in Riga, arī Rīgas Universitāte, Rigaer Universität), 1942–1944

1 saistītas personas