Latvijas Republikas Darba ministrija

Darba ministrija izveidota 1920. gadā, pārveidojot Sociālo departamentu.

1 saistītas personas