Rīgas pilsētas J. Misiņa bibliotēka

Jāņa Misiņa bibliotēka dibināta 1885. gada 19. septembrī ar Vidzemes gubernatora atļauju.

Ar 1925. gada 7. decembri Misiņa bibliotēka kļuva par Rīgas Pilsētas bibliotēkas krājuma daļu.

Rīgas pilsētas Misiņa bibliotēku Torņa ielā 3 (tagad Jēkaba ielā 18) atklāja 1928. gada 2. martā. Grāmatu krājumam kļūstot lielākam un pieaugot lasītāju skaitam, bibliotēkai tika piešķirts blakus nams Torņa ielā 5. ielā 18).

1945. gada vasarā Misiņa bibliotēkas krājumu pārvietoja uz telpām Skolas ielā 3.

1946. gada 5. jūnijā Misiņa bibliotēku nodeva jaundibinātajai LPSR Zinātņu akadēmijai, 1954. gada 5. februārī to administratīvi pievienoja LPSR Zinātņu akadēmijas Fundamentālajai bibliotēkai, tomēr nesaplūdinot fondus.

1992. gadā, reorganizējot Zinātņu akadēmiju, Fundamentālā bibliotēka kļuva par Latvijas Akadēmisko bibliotēku, kurā Misiņa bibliotēka kļuva par atsevišķu struktūrvienību – Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas Misiņa bibliotēku. No 1993. gada 8. marta bibliotēka atrodas jaunā ēkā Rūpniecības ielā 10.

1 saistītas personas