Kulturālās tuvināšanās biedrība ar SPRS tautām

1929.–1940. gads

1 saistītas personas