Žurnāls "Österreichische Frauenwelt. Monatschrift für gebildete Frau"

Österreichische Frauenwelt. Monatschrift für gebildete Frau [Austrijas sieviešu pasaule. Mēnešraksts izglītotām sievietēm] ir preses izdevums, dibināts Austrijas Valsts katoļu sieviešu organizācijas ietvaros, iznāk no 1911. līdz 1919. gadam Vīnē, visus šos gadus tā redaktore ir Johanna Brentano.

1 saistītas personas