Žurnāls "Österreichische Frauenwelt. Monatsschrift für gebildete Frau"

Österreichische Frauenwelt. Monatsschrift für gebildete Frau [Austrijas sieviešu pasaule. Mēnešraksts izglītotām sievietēm] ir preses izdevums, dibināts Austrijas Valsts Katoļu sieviešu organizācijas ietvaros, iznāk no 1911. līdz 1919. gadam Vīnē, gandrīz visus gadus - līdz 1918. gadam ieskaitot, tā redaktore ir Johanna Brentano, 1919. gadā žurnālu vada Asunta Nagla (Assunta Nagl, 1871-1944), tam iznāk 9 numuri, līdz tas apstājas.

Žurnāls ir digitalizēts: https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno-plus?aid=frw [23.09.23.]

1 saistītas personas