Lejasaustrijas Valsts sieviešu katoļu organizācija

Lejasaustrijas katoļu valsts sieviešu organizācija (Katholische Reichsfrauenorganisation Niederösterreich) ir dibināta 1907. gadā Vīnē, tā pastāvēja līdz 1938. gadam. 1916. gadā organizācijas ietvaros pēc Gertas Valterskirhenas (Walterskirchen, 1865-1952) ierosmes Vīnē ir dibināta Sociālā Sieviešu skola (Soziale Frauenschule). 1911. gadā Johanna Brentāno ir organizācijas ģenerālsekretāre.

Sīkāk par organizāciju: https://fraueninbewegung.onb.ac.at/index.php/node/... [3.07.2022]

1 saistītas personas