Latviešu-franču tuvināšanās biedrība

Latviešu-franču tuvināšanās biedrības dibinātāju sapulce notika 17. janvāri Franču licejā Rīgā. Biedrības valdē ievēlēja prof. A. Spekki, A. Alberingu, E. Segrestu, A. Leimaņi, A. Aires kdzi un E. Stērstes-Virzas kdzi. Biedru nauda 10 Ls un mūža biedru maksa 1000 Ls. http://www.periodika.lv/periodika2-viewer/?lang=fr#panel:pa|issue:69488|article:DIVL212|query:un%20Latvie%C5%A1u%20fran%C4%8Du%20tuvin%C4%81%C5%A1an%C4%81s%20biedr%C4%ABbas%20Biedr%C4%ABbas%20

1 saistītas personas