Liepājas reālģimnāzija

Nodibinājis Arnolds Spekke.

1 saistītas personas