Biedrība "Dzelzceļniece"

1928. gadā Anna Kogbetlijanca nodibina biedrību "Dzelzceļniece", kurā attīsta rosīgu darbību. Biedrība "Dzelzceļniece" bija pirmā uz aroda principiem dibinātā latviešu sieviešu organizācija.

Biedrība "Dzelzceļniece" dibināta 1928. gada 5. decembrī. Pēc Ulmaņa apvērsuma 1935. gada 15. oktobrī iekļauta "Sieviešu palīdzības korpusā". Tās mērķi un uzdevumi bija aizstāvēt sievietes – dzelzceļu darbinieces – aroda un tiesiskās intereses, veicināt sieviešu garīgo attīstību, palīdzēt dzelzceļniecēm mātēm un dzelzceļnieku bērniem, sekmēt mātes un bērna aizsardzību, stiprināt sievietē Tēvijas mīlestību un vispārīgi rūpēties par sieviešu kulturālās, sabiedriskās, saimnieciskās un ētiskās dzīves izkopšanu.

Organizācija aktīvu darbu uzsāka 1929. gadā, kad sāka rīkot dažādas lekcijas. 1932. gadā panāca, ka tiek atcelts Dzelzceļu administrācijas lēmums atbrīvot no darba precētās dzelzceļnieces. Biedrība vērsās gan Satiksmes ministrijā, gan Ministru kabinetā ar lūgumu aizstāvēt Satversmē pasludināto sieviešu līdztiesību un darba attiecības neveidot uz ģimenes stāvokļa principa. Organizācijai bija tiesības izteikt viedokli Saeimas likumdošanas komisijai par jautājumiem, kas skāra dzelzceļnieču aroda un sieviešu vispārējās tiesības. 1929. gada 29. novembrī darbu uzsāka biedrības organizēts bērnudārzs, trūcīgu vecāku bērniem vecumā no 3 līdz 7 gadiem. Šādu iespēju izmantoja vairāk kā 100 strādājošās mātes. Bērnudārza uzturēšanai biedrība ieguva līdzekļus organizējot mantu loterijas, sarīkojumus, teātra izrādes, saņēma pabalstu no Rīgas pilsētas un Tautas Labklājības ministrijas. Ekonomiskās krīzes laikā biedrība iesaistījās Palīdzības komitejas darbā, gan aicinot dzelzceļnieces ziedot līdzekļus, gan vadot ēdināšanas punktu un izsniedzot tajā brīvpusdienas.

Biedrības ikdiena bija t.s. biedreņu vakari, kuros bija ne tikai sarunas, bet arī nelieli koncerti, priekšlasījumi. "Dzelzceļniece" rīkoja Mātes dienas pasākumus, praktiskos kursus rokdarbos un mājturībā, organizēja ekskursijas. Nodibināja vingrošanas kursus, vasarā ierīkoja Jūrmalā atpūtas namu. Darbojās sieviešu koris, diriģents Leonīds Vīgners, dramatiskie kursi, režisore Tija Banga. Bija Latvijas Bērnu palīdzības savienības locekle.

Avots: Ieva Pētersone. Anna Kogbetlijanc un biedrība "Dzelzceļniece". Pieejams: https://www.railwaymuseum.lv/lv/node/582691

1 saistītas personas