Bērnu rotaļu biedrība

Sabiedriskās darbinieces Annas Kogbetlijancas dibināta biedrība ap 1906./1907. gadu. Biedrības uzdevums bijis atvērt bērnu dārzus, noturēt referātus par bērnu audzināšanu u. t. t.

Biedrība izbeidz savu darbību, sākoties Pirmajam pasaules karam.

1 saistītas personas