Ceļojošais teātris (1922–1934)

Ceļojošais teātris pastāvēja no 1922. līdz 1934. gadam un sniedza izrādes provinces pilsētās un bieži apdzīvotos lauku centros. Izrāžu skaits varēja sasniegt ap 120 izrāžu gadā. Trupa vēlāk pievienojās Zemnieku drāmai.

1 saistītas personas