Tirzas evaņģēliski luteriskā draudze

16. gadsimta otrajā pusē Tirzas draudze pieder Gulbenes draudzei. Velēnas draudze (agrāk saukta par Lizones-Lizumas), pirms Otrā pasaules kara, ir Tirzas draudzes filiāle, bet toreiz piederējusi pie Rankas un to ik pārsvētdienas apkopis Piebalgas mācītājs. Adulienā kādreiz bijusi sava baznīca - bijušais katoļu lūgšanu nams, tad Aduliena saukta par Tirzas filiāli. Kad Adulienas baznīca sakritusi, tā vairs nav atjaunota un draudze pievienota Tirzai. Ap 1636. gadu Lizones - Lizumas draudze šķirta no Rankas un arī kļuva par Tirzas filiāli.

Senākā zināmā baznīca Tirzā celta 1589. gadā no koka ar salmu jumtu, tā nodedzināta 1702. gada 13. augustā, pēc tam dievkalpojumi muižas rijā. Otrā baznīca celta 1729-1730 pašreizējo Ceumerna kapu vietā, joprojām no koka. Mūra baznīca sākta celt 1823. gadā, iesvētīta 1826. gada 25. jūlijā, ērģeles uzstādītas 1835. gadā.

No: Jānis Misiņš-Dosts. Tirzas baznīcas un draudzes pagātne. Tirzas baznīca. 1826-1926. Rīga, 1926, 21.-26.lpp.

1 saistītas personas