Āraišu - Cēsu lauksaimniecības biedrība

Biedrība dibināta 1900. gadā, tās iniciators Cēsu veterinārārsts P. Ozoliņš, vieno turīgākos, čaklākos zemniekus un lauku inteliģenci, piemēram biedrības aktīvists Latviešu labdarības biedrības draudzes skolas skolotājs Jānis Pelēks, publicists Liepiņš, kas izmantoja pseidonīmu "Burtnieks". Pēc latviešu tautības biedru iniciatīvas par priekšnieku izraudzīts Baltijas vācietis mācītājs Pauls Bērents - "cienījamais biedrības priekšnieks bija ar latvieša sirdi". Dibināšanas sapulce noturēta 1901. gada 11. februārī Drabešu Vāverkrogā, piedalījušies 35 dalībnieki. Jau 1901. gadā 130 biedri. Biedrībā liela nozīme sātības kustībai, tomēr galvenie virzieni - apgāde ar mākslīgiem mēsliem, zālāja sēklām, lauksaimniecības mašīnām. Mācītājs Bērents nereti gādāja biedrībai preces ar personīgo kredītu. Biedrība Cēsīs sarīkoja vairākas lauksaimniecības izstādes. 1928. gadā biedrību kā nepārreģistrētu likvidē, bet faktiski tās tradīcijas kopš 1924/25 gada turpina Cēsu lauksaimniecības biedrība.

No: Zemnieku diena - Cēsu lauksaimniecības biedrības jubileja. Cēsu Vēstis, nr. 81 (18.janv. 1935).

1 saistītas personas