Sororitas Tatiana

STUDENŠU KORPORĀCIJAS
LU Studenšu biedrība korporācija Sororitas Tatjana
Devīze: Par taisnību, kultūru, vienošanos.
Krāsas: zaļš - zils - sarkans
Dibināta 1932. gada 17. janvāri, statūti apstiprināti LU padomē 1933. gada
6. novembri un 1936. gada 1. aprīlī.
Mērķis: pulcēt valstiski domājošās LU krievu studentes, izkopt pienākuma
un goda jūtas, veicināt īstas draudzības nodibināšanos starp viņām, sniegt palīdzību
studijās, izaudzināt viņas par krietnām, patstāvīgām sabiedriskām darbiniecēm,
veicināt viņu garīgo un fizisko attīstību.
Statūti apstiprināti 1940. gada 21. februāri.
Slēgta ar Sabiedrisko lietu ministra 1940. gada 13. jūlija rīkojumu.

1 saistītas personas