Zaļais krusts

Zaļais Krusts darbojās zem Latvju Sieviešu apvienības (LSA).

Sociālā palīdzība bija viens no LSA darbības aspektiem un 1928. gada vasarā LSA Rīgā ar dzejnieces Emmas Bindermanes un darbvedes Mariannas Vilciņas iniciatīvu nodibināja sekciju „Zaļais krusts” (ZK), lai palīdzētu cilvēkiem, kas plānoja izdarīt pašnāvību, “dzīves pagurušajiem”.[i] Šāda darbība bija aktuāla, jo pašnāvību skaits tieši 1928. gadā Latvijā bija neparedzami liels.


[i] LVVA 1900. f., 1.apr., 10. l., 105. lp.; Lipša, I. Sabiedriska tikumība Latvijā, 150.-151. lpp.; Maldoms, V. Pašnāvība Latvijā. Sieviete. 1926. 20. febr.