Latvijas katoļu jaunatnes biedrība

Izdeva žurnālu "Zīdūnis" un tā pielikumu "Sauleite".

1924: 18. novembrī dibināta biedrības nodaļa Rīgā.
1925: Paņem savā paspārnē žurnālu "Zīdūnis".
1927: 3. aprīlī dibināta biedrības nodaļa Vidsmuižā (mūsdienās – Galēni).
1928: 12. aprīlī dibināta biedrības nodaļa Bēržos.
1931: Nodod žurnāla "Zīdūnis" izdošanu Latvijas katoļu izglītības biedrības pārziņā.

1 saistītas personas