Vinni Augstdzimušo jaunavu pansija

Vinni Augstdzimušo jaunavu pansija ir dibināta kā Johana Dīdrihšteina Evaņģēliski laicīga augstdzimušo jaunavu pansija 1784. gadā netālu no Rakveres (Igaunija) kā mācību iestāde jaunām trūcīgām jaunavām. Johans Dīdrihs Edlers fon Rennenkampfs un viņa sieva Jakobīne Šalrote bija bezbērnu pāris un iestādes dibināšanu paredzēja testamentā. Pēc pansijas dibinātāju nāves 1806. gadā iestādi pārvērta par skološanas un audzināšanas iestādi. 1915. gadā ēka nodeg. Mācību iestādi atjauno un atver 1922. gadā jau kā mājsaimnieču skolu (Wirtschaftliche Frauenschule Stift Finn), 1926. gadā skolu pievieno Reifenšteinas mājturības skolu apvienībai (Reifensteiner Verband), pēc 1936. gadā skola ir spiesta no apvienības izstāties un turpmāk izglītot tikai Igaunijā dzimušās jaunavas. 1938. gadā uz Vinni no Viru pārceļas Dāmu pansija (Damenstift), tādēļ Vinni meiteņu pansija tiek paplašināta, iekārtota arī vidusskola un internāts. 1939. gadā sakarā ar Baltijas vāciešu izceļošanu iestādi slēdz.

Pēc: https://de.wikipedia.org/wiki/Stift_Finn [22.06.21.]

1 saistītas personas