Rīgas Vācu sieviešu savienība

Vāciski: Der Deutsche Frauenbund zu Riga jeb Rigaer Deutscher Frauenbund (RDF),

angliski: The German Women’s League in Riga;

pastāvēja no 1905. līdz 1939. gadam.

Vadītājas:

Pollija Kīzericka (no 1905. gada)

Jozefīne Kīzericka (1920-1939)


Publikācijas par organizāciju:

Raksti
Christina Douglas. A Baltic German Women’s Movement. The German Women’s League in Riga Preserving “Germandom” in Democratic Latvia, 1919-1934, In: Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung 64 (2015) H. 2. (pieejams Online: Douglas 2015)

Josefīne Kīzericka. Vācu sieviešu apvienība Rīgā (1909-1939), No: Jahrbuch des baltischen Deutschtums 1956, Lüneburg 1955, S.81-86. [Pārpublicēts, tulkots grāmatā "800 gadi mūsu kopējā Rīga. Vācbaltiešu autoru apcerējumi (2001), 171.-176. lpp.]

Der Deutsche Frauenbund zu Riga. In: Wolfgang Wachtsmuth. Die autonome deutsche Schule in Lettland. 1920-1934. Köln: Comel, 1952, S.379-389.