Leben und Wirken: Monatschrift zur Förderung der Frauenbildung und der Frauenarbeit

Leben und Wirken iznāca Rīgā vācu valodā, 1909./1910. gadā. Latviskais tulkojums nosaukumam "Dzīve un
Veikums: Sieviešu izglītības un darba veicināšanas mēnešraksts". Izdevēja Elzbete Šitze (Elsbet Schütze). Turpinājums periodiskam izdevumam "Baltische Frauen-Zeitschrift", kas iznāca no 1906. līdz 1909. gadam.

1 saistītas personas