Latviešu strēlnieku pulku organizācijas komitejas Apvienotais dāmu pulciņš

Pirmā sēde notika 1917. gada 31. janvārī.

1 saistītas personas