Vidzemes un Kurzemes tautskolotāju kongress (23.-27.11.1905.)

Kongresā piedalījās apmēram
1000 delegāti no dažādām mācību iestādēm. Tajā tika pieņemta publicista un revolucionāra Jāņa Asara (1877-1908) izstrādātā jaunā skolu
programma, kas paredzēja vispārēju obligātu sešgadīgu
pamatskolu, iespēju mācīties dzimtajā valodā, skolu nodošanu pašvaldības rokās. Kongress pieņēma radikālo LSDSP prasību par skolas atdalīšanu no
baznīcas.

1 saistītas personas