Latviešu strēlnieku pulku organizācijas komitejas Dāmu komiteja

Izveidota 1915. gadā.

1 saistītas personas