Latviešu palīdzības komitejas 1914. gada karā iesauktiem un viņu piederīgiem Dāmu komiteja

Izveidota 1914. gada 1. augustā. Saīsināti lietots: Latviešu palīdzības komiteja.

Komitejā bija apvienojušās šādas latviešu sieviešu organizācijas:
Latviešu labdarības biedrība, Latviešu izglītības biedrības Biedreņu komiteja,
“Ziemeļblāzmas” Biedreņu komiteja,
palīdzības biedrība “Sieviešu darbs”, Sv. Jāņa baznīcas (Mērena dr.), Sv. Jāņa
(Bernevica dr.), Jēzus, Pāvila, Ģertrūdes, Lutera, Mārtiņa baznīcas Dāmu
komiteja.