Strēlnieku organizācijas komitejas Latviešu apvienotais dāmu pulciņš

Pirmā sēde 1917. gada 31. janvārī.

1 saistītas personas